Träffa Dimenteq på Kartdagarna!

27. mar 2017 Nyheter

Hur kan vi på ett effektivt och meningsfullt sätt utnyttja teknologin i beslutsfattande?
Hur kan vi förbättra medborgarnas möjligheter att delta i samhällsplaneringen?
Kan man göra det på ett lätt, roligt och enkelt sätt?

Årets Kartdagar ordnas i Örebro 28–30 mars 2017. Kom till Dimenteqs monter och lär dig mer om Harava, ett kartbaserat enkätsverktyg!

Harava är ett interaktivt kartbaserat enkätsverktyg för smart planering. Det hjälper dig att samla ihop information om din miljö på ett effektivt och enkelt sätt.

Harava innehåller färdiga frågemallar och kartor, men du kan också designa själv innehållet så som du vill. Harava hjälper dig att göra medborgardialog meningsfull och nyttig.

Träffa oss på monter nummer 26 (Spatineo/Dimenteq)!

dimenteq-på-kartdagar