Pihatie tomtreservationstjänst

Pihatie är kommunens innovativa e‐tjänst som visar de lediga tomterna på ett kundorienterat sätt samt bjuder verktyg för tomtreservation.

Pihatie gör det lättare att jämföra tomter och etablera sig i kommunen. Pihatie visar tomterna samt servicen på området — på det sättet får de nya invånarna allt information som behövs för att fatta beslut.

Kommunen kan höja servicenivån och bli mer attraktiv för nya invånare genom att erbjuda en detaljerad e‐karta över tomter med relaterad information som är tillgänglig och uppdaterad dygnet runt.

Det är viktigt för nya invånare och företag att få en omfattande översikt av läget på tomtmarknaden i kommunen samt information om lediga tomter och närservice.

Gör Pihatie en del av din marknadsföring och öppna nya möjligheter på dina tomter!

 

Fråga mer om Pihatie:

Niina Nieminen
Pihatie tjänstechef
niina.nieminen[a]dimenteq.fi
puh. +358 45 657 8847

Se tomterna på kartan!

Sortera tomter efter olika kriterier och se tomterna och deras uppgifter på kartan.

Är tomten fortfarande ledig?

Pihatie tjänsten visar det aktuella reservationsläget.

Hurdana servicen finns det i närheten?

Var ligger skolorna, dagis, hälsovård och butiker? Se tomtens läge i relation till servicen på området.

Det här kommer att bli vårt hem!

Välj din favorittomt. Gör reservation med Pihatie eller be om ytterligare information.

Pihatie användargränssnitt

Pihatie‐tjänsten har ett användargränssnitt där de som är intresserade av tomter kan söka tomter som motsvarar sina behov och önskemål. Tjänsten omfattar både bostads‐ och företagstomter och innehåller följande funktioner:

  • Sökning av lediga tomter enligt olika kriterier (t.ex. pris, area, stadsdel)
  • Presentation av närservice
  • Tomtkort med omfattande information
  • Möjlighet att reservera direkt på nätet
  • Likriktad grafisk profil med din hemsida

Pihatie administration

Tjänsten har också ett administratörsgränssnitt där kommunen administrerar lediga tomter samt relaterad information. Administration omfattar:

  • Tillägg och administration av tomter och tjänster
  • Lägesrapportering: lediga, sålda och uthyrda tomter
  • Kategorisering, sortering och organisering av data
  • Listning av tomter som finns till allmän ansökan