Harava

Behov av hjälp för din planeringsprocess? Intresserad av ett lätt verktyg för datainsamling och inventeringar på kartan? Harava är en kartbaserad frågetjänst för att smidigt samla in information omkring dig.

Harava frågetjänst förbättrar medborgarnas möjligheter att påverka olika typ av planeringsfrågor. Harava passar också bra för att samla in och hantera kundresponsdata eller verkställa mångsidiga inventeringar.

Harava tjänsten används redan i över 170 organisationer.

Kontakta oss för att göra ditt projekt framgångsrikt. Vi hjälper dig gärna!

Fråga mer om Harava:
Erno Puupponen
Avdelningschef, produktlösningar 
erno.puupponen[a]sitowise.com
+358 20 747 6634

Idéer för planeringen

Utveckling av till exempel ett bostadsområde eller kommunala idrottsanläggningar i sikte? Ge invånarna en möjlighet att berätta om deras idéer, kunskap och erfarenheter redan i ett tidigt planeringsskede. Harava enkäter ger dig en uppfattning om vilka åtgärder är relevanta på riktigt. Med Harava tar du hänsyn till de målgrupperna för vilka en trivsamt och fungerande boendemiljö egentligen planeras!

Inventeringar

Harava används också i kulturområde‐ och naturinventeringar. Med crowdsourcing får du bred och pålitlig information om ditt forskningsområde. Invånarna har den bästa kunskap gällande sin livsmiljö samt dess historier och egenskaper.

Kommentering av förslag och planer

Enligt plan‐ och bygglagen måste kommunen ge invånarna och andra berörda parter en möjlighet att lämna synpunkter gällande förslaget. Du kan placera plankartan i en Harava enkät och låta folket kommentera – så får du en förståelse om åsikter gällande förslaget.

Samla feedback

Harava möjliggör också kundresponsenkäter och långvariga återkopplingsenkäter gällande till exempel organisationens verksamhet, underhåll av kommunala infrastruktur eller trafiksäkerhet.

Recept för en lyckad enkät

Sätt klara mål!

Det är viktigt att ha klara och realistiska mål med enkäten. Gör ett konkretiskt plan för att framföra enkäten och tänk i förhand också på analyseringen av data samt kommunikation. Det är bra att göra en klar tema till enkäten så att det blir lätt och intressant att svara. 

Skapa en ny enkät

Du kan utföra enkäten med en karta eller utan kartan — vilket alternativ som bäst passar dina behov!  En informativ första sidan med instruktioner lockar människorna att svara. 

Välj bakgrundskartor

Du kan använda dina egna bakgrundskartor samt ladda upp också andra kartor som är viktiga att visa vid svarsprocessen.

Lägga till innehåll och din logo

Lägga till frågor, text, bild och annat innehåll. Du kan framföra enkäten med din organisationens logo och färger.

Publicera och berätta människor!

Effektiv kommunikation ökar antalet svarare. Utnyttja lokala medier, Facebook‐reklam, Twitter — du kan inte meddela för mycket!

Rapportera om resultat

Berätta öppet om enkätens resultat och visa att invånarnas åsikter är värdefulla och de ska ha en äkta mening till planeringsprocessen. På det sättet är det sannolikare att du får aktiva svaranden också i framtiden! 

Harava licenser

Välj Harava licens som passar dig bäst!

Harava Single

Ibruktagning 450 €
Årsavgift 0 €
1 förfrågningsmånad
1 användare

Harava Lite

Ibruktagning 950 €
Årsavgift 0 €
Förfrågningsmånader 0
Tilläggsförfrågning 300 €/30 dagar
Obegränsat antal användare

Harava Medium

Ibruktagning 0 €
Årsavgift 3 100 €
12 förfrågningsmånader
Tillläggsförfrågning 300 €/30 dagar
Obegränsat antal användare

Harava Pro

Ibruktagning 0 €
Årsavgift 8 100 €
Obegränsade förfrågningsmånader
Tilläggsförfrågning 0 €
Obegränsat antal användare

Ibruktagning innehåller användningsrättighet till Harava och dess färdiga frågeserier, verktyg för att skapa förfrågningar, bakgrundskartan och stödtjänsten.

Vid ibruktagningen skapas ett användarkonto för organisationen samt en användarlösen (huvudanvändare).

Med hjälp av användarlösen kan huvudanvändaren skapa nya användare för sin organisation på Lite‐, Medium‐ och Pro‐licensnivåer. Förfrågningsmånad betyder en förfrågning som är offentlig en månad. Priser moms 0 %

Harava tjänstepaket

När du har ont om tid, vårt erfaret Harava‐team bjuder också på tjänstepaket för att planera, verkställa, analysera och rapportera kartenkäten.

Harava S 

planering av enkäten
270 euro (moms 0 %)

Harava M

planering
byggande
publicering av enkäten
750 euro (moms 0 %)

Harava L

planering
byggande
publicering
analysering och slutrapport 
1 500 euro (moms 0 %)

Visste du? FN:s råd för mänskliga rättigheter har erkänt Harava som en av flera “Good Practices” inom miljöplanering.

Visste du att…

Harava har redan över 170 kundorganisationer. Ungefär en tredjedel av finländska kommunerna använder Harava tjänsten. Harava används också till exempel i statliga och regionella organisationerna samt föreningarna.

Människorna har lämnat in sina åsikter med Harava i Finland, Sverige, Österrike, Spanien, Australia…

Harava har används till exempel i följande temor: gång‐ och cykeltrafik, översikts‐ och detaljplanering, naturminnesmärken, vandringsrutter, arkitekttävlingar, inventeringar av kulturområden, utveckling av skate‐ och BMX‐parken, spårvagnsrutter…

Harava‐kundberättelse:
Statens idrottsråd samlar information om den fysiska motionsförmågan hos skoleleverna

Move! är ett nationellt datainsamlings‐ och responssystem som används för att mäta den fysiska motionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8. 

Move! mätningsresultat samlas och publiceras årligen med hjälp av Harava‐frågetjänsten. Move! är ett av de största datainsamlingsprojekten där Harava används.

Målet med Move!-systemet är att uppmuntra elever till att förbättra fysiska motionsförmågan. Move! -systemet är gjort i samarbete med bland annat Undervisnings‐ och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd samt Statens idrottsråd.

Move! innehåller åtta delområden som mätar elevernas uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Informationen kan utnyttjas i skolorna vid till exempel skolhälsovården.

Mer information om Move! kan du hitta här..