Tjänster

Geodata tjänster

Dimenteq erbjuder kartbaserade lösningar som hjälper till med att uppfatta världen omkring oss från en geografisk synvinkel.

Skräddarsydda IT‐lösningar

Behöver din organisation ett unikt datasystem? Vi gör det för er.

Våra specialister har lång erfarenhet och expertis inom systemutveckling med olika utvecklingsteknologier i arbetsstation, server och mobila miljöer. Vår erfarenhet av IT‐projekt av varierande storlek för olika branscher ger Dimenteq ett starkt underlag för utveckling av nya, skräddarsydda lösningar och att utföra kundnär konsultering i projektets olika faser.

Vi är teknologineutrala och har ett djupt och brett kunnande inom GIS. Bekanta dig med våra mångsidiga skräddarsydda lösningar  här och kontakta oss gärna för mer information.

Vi använder bl. a. följande teknologier:

• Autodesk
• ESRI
• MapInfo
• MapPoint
• MicroStation
• Open Source:
 — GeoServer
 — MapServer
 — OpenLayers
 — PostGIS

Det kartbaserade enkätverktyget Harava

Harava erbjuder ett interaktivt sätt att samla in information om din miljö. Det är ett användarvänligt kartbaserat enkätverktyg som integrerar svar med geografisk information för att ge dig ett omfattande enkätresultat.

Harava används av kommuner, kommunalförbund, markanvändningsplanerare, tekniska konsultbyråer, universitet och många andra offentliga och privata organisationer som påverkar och formar samhället. Med hjälp av tjänsten kan de samla in tankar, idéer och feedback från medborgare och planera smart.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har erkänt Harava som en av flera “Good Practices” inom miljöplanering (rapporten A/HRC/28/61, mars 2015).

Mer information om enkätverktyget på Haravas webbplats:

Pihatie — Smidig marknadsföring av lediga tomter

Pihatie är kommunens innovativa e‐tjänst som visar de lediga tomterna på ett kundorienterat sätt. Tjänsten gör det lättare att jämföra tomter och etablera sig i kommunen. 

Användare rekommenderar tjänsten speciellt till små kommuner eftersom Pihatie är ett lätt system att använda och en effektiv marknadsföringskanal för tomter.

Bekanta dig med Pihatie och lyft din tomtförsäljning till en ny nivå!

Användargränssnitt

Pihatie‐tjänsten har ett användargränssnitt där de som är intresserade av tomter kan söka tomter som motsvarar sina behov och önskemål. Tjänsten omfattar både bostads‐ och företagstomter och innehåller följande funktioner:

  • Sökning av lediga tomter enligt olika kriterier (t.ex. pris, area, stadsdel)
  • Presentation av närservice
  • Tomtkort med omfattande information
  • Möjlighet att reservera direkt på nätet
  • Likriktad grafisk profil med din hemsida

Administration

Tjänsten har också ett administratörsgränssnitt där kommunen administrerar lediga tomter samt relaterad information. Administration omfattar:

  • Tillägg och administration av tomter och tjänster
  • Lägesrapportering: lediga, sålda och uthyrda tomter
  • Kategorisering, sortering och organisering av data
  • Listning av tomter som finns till allmän ansökan

Tjänsten är snabb och lätt att ta i bruk och kräver inga investeringar i IT‐system. Finns det ett bättre sätt att ta det första steget mot en ny tomt än Pihatie?