Storuman är den första Harava‐kommunen i Sverige!

07. Aug 2017 Nyheter
Storuman är den första Harava‐kommunen i Sverige!

Storumans kommun i Västerbotten har tagit i bruk Harava karttjänsten som den första kommunen i Sverige.

Storumans kommun ska använda Harava i medborgardialog gällande markanvändningsplanering och social konsekvenshantering. Harava ska användas bland annat vid översiktsplanering i Tärnaby. Målet är att göra invånarna och turister delaktiga i planeringsprocesser.

Det skapas bättre planer när människors oro, förhoppningar och behov kan kartläggas tidigt i en bred målgrupp. -Karina Umander, Storumans kommun

Storumans kommun deltar i projekt REGINA som stödjar glest befolkade områden i smart specialisering.

“Planering av social konsekvenshantering är en av de fem huvudprodukter och tjänster som levereras av REGINA. Harava gör det möjligt för medborgarna att följa och kommentera utvecklingen och kommande projekt. Det skapas bättre planer när människors oro, förhoppningar och behov kan kartläggas tidigt i en bred målgrupp. Med hjälp av markeringar och illustrationer på kartan är det lättare att beskriva och förstå olika projekt. Kommunen kan nå fler människor och målgrupper, vilket leder till ökad demokrati”, berättar Karina Umander, lokal projektledare för REGINA projekt i Storumans kommun.

Harava är en kartbaserad frågetjänst för att smidigt samla in information omkring dig. Harava frågetjänst förbättrar medborgarnas möjligheter att påverka olika typ av planeringsfrågor. Den passar också bra för att samla in och hantera kundresponsdata eller verkställa mångsidiga inventeringar. Harava tjänsten används redan i över 170 organisationer. Läs mer om Harava!