Move! mätningarna på gång igen

31. Aug 2017 Nyheter
Move! mätningarna på gång igen

Move! är ett nationellt datainsamlings‐ och responssystem som används för att mäta den fysiska motionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8. 

Målet med Move!-systemet är att uppmuntra elever till att förbättra fysiska motionsförmågan. Move! -systemet är gjort i samarbete med bland annat Undervisnings‐ och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd samt Statens idrottsråd.

Move! har utvecklats för att ge objektiv information om skolelevernas fysiska motionsförmågan. Move! innehåller åtta delområden som mätar elevernas uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Informationen kan utnyttjas i skolorna vid till exempel skolhälsovården.

Move! mätningsresultat samlas och publiceras årligen med hjälp av Harava-frågetjänsten. Move! är ett av de största datainsamlingsprojekten där Harava används.

Det nationella Move!-systemet startade officiellt i augusti 2016. Nu i augusti‐september pågår mätningar för året 2017.

Mer information om Move!-systemet kan du hitta här.