Fem sätt att utveckla medborgardialog med Harava

20. Mar 2017 Nyheter

Det finns redan över 160 organisationer som använder Harava för att effektivt samla upp information på kartan.

Harava hjälper dig med att förstärka medborgardialog och skapa ett hållbart samhälle. Vill din organisation vara med?

160 organisationer, och flera hundra genomförda enkäter. Harava används av kommuner, landskapsförbunden, nationella administrationen, högskolor, företag såväl som små och stora föreningar. Vi har kunder i Finland, Sverige, Spanien, Österrike och Schweiz.

Du kan föreställa att det finns ett antal intressanta temor gällande medborgardialog man har använt Harava i. Här kan du läsa några exempel:

1. Samla information om stads‐/trafik‐/samhällsplanering

Ett populärt sätt att använda Harava verktyget är att fråga medborgarnas åsikter gällande pågående eller kommande planering. Under årens lopp har våra kunder gjort enkäter bland annat gällande

Spårvägsrutter i Tammerfors stad
Mariehamn stads utveckling — vad fungerar bra, vad borde förbättras
Trafiksäkerhet — farliga ställen (t. ex. Raseborg)
Idéer om centrumsutveckling och centralparken i Pargas

2. Natur‐ och kulturinventeringar

Lokalbefolkningen känner ofta bäst till historia och vardagen i sitt närmaste område. Med hjälp av enkäter samlas viktig information om frågor som rör synen, minnen och observationer på landskapet, byggnaderna, fornlämningar eller naturen.

Fakta och historier bakom gamla hus och formlämningar på Kimitoö (Kimitoöns kommun och Egentliga Finlands Landskapsmuseum)
Var har du blivit förälskad? (Vanda stadsmuseum)
Inventering av främmande arter (Vanda stad)
Inventering av renskötselsområden (Finlands miljöcentral)
Inventering av viktiga naturresurser (Salo stad)

3. Livsstil och inlärning

Ett uppföljningssystem för barns och ungas fysisk funktionsförmåga (Utbildningsstyrelsen)
Inlärningsmiljö för skolor gällande samhällsutveckling och trivsamhet (Åbo Stad)

4. Underhåll av infrastruktur

Övervakning av vandringsrutternas tillstånd
Medborgardialog gällande kommunal infrastrukturs tillstånd

5. Kund‐ och återkopplingsenkäter

Återkopplingsenkäter gällande evenemang och seminarier
Kundenkäter om kvalitet av offentliga och privata servicen