Kunder

Referenser

Bekanta dig med våra mångsidiga projekt och referenser här. Nedan finns en lista med korta exempel på GIS‐lösningar vi har gjort för våra kunder. För ytterligare information, vänligen kontakta oss.

HSL Dimenteq asiakkaat paikkatieto

HRT och analysverktyget LISSU för linjeplanering

Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i huvudstadsregionen samt i många omgivande kommuner. HRT analyserar användardata med hjälp av ett kartbaserat analysvektyg som Dimenteq har utvecklat till samkommunen

Med analysverktyget LISSU har vi fått mycket bakgrundsinformation och analyser att stöda linjeplanering och allt finns bara några knapptryck bort. Tidigare har vi hanterat data huvudsakligen i numeriskt format men nu kan det lätt visualiseras på kartan. Samarbetet med Dimenteq har fungerat utmärkt i utvecklingsprocessen såväl som i administrationsfasen!” berättar Laura Sundell, kollektivtrafikplanerare på HRT.

Tidigare har vi hanterat data huvudsakligen i numeriskt format men nu kan det lätt visualiseras på kartan.”

- Laura Sundell, kollektivtrafikplanerare, HSL

Tassu — systemet för observationer av stora rovdjur

Tassu ger forskare och myndigheter en snabb tillgång till observationerna som hjälper att ta fram högkvalitativa estimat om antalet stora rovdjur och deras utbredning. Systemet används huvudsakligen av rovdjurskontaktpersoner som registrerar observationer i datasystemet.

Observationerna visas på kartan på riistahavainnot.fi och informationen används av beslutsfattare som planerar djurbeståndens skötsel och hållbart utnyttjande. Tassu är utvecklat i samarbete med Vilt‐ och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) som numera har blivit en del av Naturresursinstitutet Luke.

5 000 — 10 000

observationer varje månad

150 — 200

dagliga användare

Kemijoki Dimenteq asiakkaat paikkatieto

Kemijoki Oy: fastighetsdatasystem

Kemijoki Oy är Finlands största leverantör av vattenkraft och tjänster relaterade till vattenkraft. Kraftbolaget äger många vattenkraftverk inom ett brett område och administrerar sin fasta egendom med ett fastighetsdatasystem som är byggt av Dimenteq.

Systemet är ett läsarbaserat verktyg som visar fastighetsdata och geodata på kartan och bidrar också till smidig projektledning, diarieföring, kontraktshantering, fastighetsskötsel och ledning av fastighetsförsäljningar.

ELY Dimenteq asiakkaat paikkatieto

NTM‐centralen i Egentliga Finland: Kumo älvs översvämningsvarningstjänst

Tulvavaroitus.fi är ett översvämningsvarningssystem för Kumo älv. Tjänsten har utvecklats av Dimenteq i samarbete med NTM‐centralen i Egentliga Finland och Finlands miljöcentral SYKE.

Syftet är att medborgare och företag i området får platsspecifik information gällande översvämningssituationen. Varje registrerad användare kan själv definiera punkter på kartan där användaren önskar att beställa larminformation.