Sitowise och Dimenteq förenar sina krafter

09. Feb 2018 Nyheter
Sitowise och Dimenteq förenar sina krafter

Sitowise, som erbjuder planerings‐ och experttjänster samt digitala tjänster för den byggda miljön har köpt IT‐tjänsteföretaget Dimenteq. Tillsammans erbjuder vi mångsidigare och utförligare tjänster åt våra kunder samt fortsätter vår tillväxt och utveckling som en finsk föregångare.

”Dimenteqs fusion med Sitowise förverkligar vår strategi att satsa kraftigt på digitala tjänster för den byggda miljön. Sitowises målsättning är att vara en föregångare inom informationsbehandling gällande den byggda miljön. Dimenteq är känd för sina tjänsters höga kvalitet och kunniga experter. Vårt kunnande kompletterar varandra väl. Tillsammans erbjuder vi ett allt mångsidigare och bredare utbud av tjänster samt vi kan satsa märkbart på affärsverksamhetens utveckling”, säger Sitowises VD Markus Väyrynen.

”Fusionen med Sitowise möjliggör tillväxt av affärsverksamheten till nästa nivå för Dimenteq. Sitowise är ett bra hem åt oss – vår organisation, kundkrets och vårt tillvägagångssätt är väldigt konvergenta och fokusen i Sitowises tillväxtstrategi: digitalisering och utnyttjande av geodata, är saker som vi undertecknar utan tvekan”, fortsätter Teemu Virtanen, VD för Dimenteq.

I samband med affären skaffar Sitowise Dimenteqs hela aktiekapital. Alla Dimenteqs 37 experter fortsätter med sina nuvarande uppgifter.

Teemu Virtanen, VD för Dimenteq, nämns i samband med affären till direktör för Sitowises Smart City -verksamhetsområde och Jan Lindbom, teknisk direktör för Dimenteq, nämns till produktions‐ och teknologidirektör. Smart City -verksamhetsområdet täcker Sitowises informations‐ och trafiktjänster, vilka förnyar den byggda miljöns fastighetsförvaltning och trafikens processer med hjälp av digitala tjänster.