Dimenteq

Dimenteq — ett smidigt GIS‐företag

Dimenteq är ett finskt IT‐tjänsteföretag som öppnar nya dimensioner för näringsliv genom professionella GIS‐lösningar och know‐how.

Vår framgång bygger på vår förmåga att sätta oss in i och förstå kundens verksamhet.

Vi skapar innovativa system av hög kvalitet och har ett stort intresse för serviceutveckling med hjälp av GIS‐teknologier.

Dimenteq är medlem i Geoforum Sverige samt FLIC — Finnish Location Information Cluster i Finland.

2007

grundat

218

projekt och uppdrag

3

kontor: Helsingfors, Salo, Åbo

37

medarbetare

52 900

kaffekoppar

2013

ProGIS Honorary Mention

Vardag på Dimenteq

Hur är det att jobba på Dimenteq? Vad innebär GIS för oss? Vilka är vi? Här kan du träffa våra medarbetare och läsa om vår vardag.

ett trevligt IT‐företag med platt hierarki

Jaakko Valkonen, projektledare

Jaakko har arbetat som projektledare på Dimenteq sedan maj 2015. Han leder kundspecifika projekt och ansvarar för GIS konsultering. Jaakko har en magisterexamen i geografi och han berättar att entusiasmen för GIS härrör från sina studier: “GIS kombinerar teknologi och naturvetenskap. Jag tycker om hur GIS ger möjligheten att se världen ur ett annorlunda perspektiv.”

Innan sin nuvarande anställning på Dimenteq har Jaakko undervisat i geoinformatik på universitetsnivå och arbetat med GIS -relaterade uppgifter och projekt i flera organisationer. Jaakko beskriver Dimenteq som ett trevligt IT‐företag med platt hierarki där han också har lärt sig mer om virtuella arbetsmetoder.

Ville Rindell, lösningsarkitekt

Ville har jobbat med GIS‐lösningar på Dimenteq sedan 2009. Hans centrala arbetsuppgifter består av samordning och planering av programutvecklingsprojekt och att hålla kontakt med kunder. Ville lärde sig att känna GIS bättre bara när han började jobba på Dimenteq och säger att geodatas betydelse kan vara ganska oklart för medelmåttig medborgare fast det finns ju mycket geodata runt omkring oss.

På kontoret tycker Ville speciellt om den öppna atmosfären. Ville beskriver kollegor som roligt folk med sinne för humor och ger skrattande ett exempel: “någon gång har de också ett mycket bra sinne för humor.”