Move! mätningarna på gång igen

31. Aug 2017 Nyheter
Move! mätningarna på gång igen

Move! är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska motionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8.  Målet med Move!-systemet är att uppmuntra elever till att förbättra fysiska motionsförmågan. Move! -systemet är gjort i samarbete med bland annat Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd samt Statens idrottsråd. ...

Läs mer...


Storuman är den första Harava-kommunen i Sverige!

07. Aug 2017 Nyheter
Storuman är den första Harava-kommunen i Sverige!

Storumans kommun i Västerbotten har tagit i bruk Harava karttjänsten som den första kommunen i Sverige. Storumans kommun ska använda Harava i medborgardialog gällande markanvändningsplanering och social konsekvenshantering. Harava ska användas bland annat vid översiktsplanering i Tärnaby. Målet är att göra invånarna och turister delaktiga i planeringsprocesser. Det skapas bättre planer när människors oro, förhoppningar ...

Läs mer...


Harava enkätverktyget har elva nya kunder i Spanien

02. Maj 2017 Nyheter

Elva kommuner har tagit Harava i bruk som en del av Participa mobilapplikation. Participa, mobilapplikation för engagemang, hjälper kommunerna med medborgardialog och genomsynlighet. Den bjuder på olika verktyg för smart planering. Som en del av Participa-appen det finns en möjlighet att skapa kartbaserade enkäten. Enkäten produceras med Dimenteqs Harava enkätverktyg. Enkäten skapas och publiceras med Harava ...

Läs mer...