Ett hållbart och smart samhälle älskar medborgardialog — Vi ses på Kartdagarna

16. Mar 2018 Nyheter
Ett hållbart och smart samhälle älskar medborgardialog — Vi ses på Kartdagarna

Årets Kartdagarna ordnas i Linköping 20–22 mars. Kom till Dimenteqs monter och lär dig mer om Harava, ett kartbaserat enkätsverktyg! Harava är ett interaktivt kartbaserat enkätsverktyg för smart planering. Det hjälper dig att samla ihop information om din miljö på ett effektivt och enkelt sätt. Harava innehåller färdiga frågemallar och kartor, men du kan också ...

Läs mer...


Marknadsplatser på kartan med deltagande metoder — Case Kinondoni, Tanzania

14. Mar 2018 Nyheter
Marknadsplatser på kartan med deltagande metoder — Case Kinondoni, Tanzania

Marknadsplatserna och deras avfallshantering i Kinondoni, Dar Es Salaam, kartlades med hjälp av Harava‐enkätverktyget. Resultatet var ny kartbaserad data för marknadslägena, samt användbar information om vilken typ av avfall som produceras på marknadsplatserna. Kinondoni är en av de tre huvudområdena i Dar Es Salaam, Tanzania. Det finns flera marknadsplatser i Kinondoni, några officiella och en ...

Läs mer...


Sitowise och Dimenteq förenar sina krafter

09. Feb 2018 Nyheter
Sitowise och Dimenteq förenar sina krafter

Sitowise, som erbjuder planerings‐ och experttjänster samt digitala tjänster för den byggda miljön har köpt IT‐tjänsteföretaget Dimenteq. Tillsammans erbjuder vi mångsidigare och utförligare tjänster åt våra kunder samt fortsätter vår tillväxt och utveckling som en finsk föregångare. ”Dimenteqs fusion med Sitowise förverkligar vår strategi att satsa kraftigt på digitala tjänster för den byggda miljön. Sitowises ...

Läs mer...