ABC för en värdefull kartenkät

24. Mar 2017 Nyheter

En lyckad kartenkät är inte bara verktyg och teknologi — det gäller också om noggrann planering, kommunikation och lycka. Här kan du läsa våra fem tips för en värdefull kartenkät.

Hur gör man en intressant och värdefull kartenkät och försäkrar kvantitet och kvalitet av svar?

1. Sätt klara mål

Innan man börjar skapa en ny enkät, så gäller det att tänka ordentligt på innehåll, målet och orsaker till enkät. Tänka på till exempel följande frågor:

Varför sätter vi upp denna enkät?
Vilken typ av data måste samlas?
Vem borde svara?
Hur når vi de viktigaste berörda parter att svara enkät?

2. Gör det enkelt!

I dagens digitala informationsflöde är det en stor utmaning att få människornas uppmärksamhet och att väcka intresse. Långa, komplicerade enkäter lockar inte medborgare.

Gör i stället flera små enkät med stark focus. Så får du sannolikt mera svar med högre kvalitet, och människorna orkar svara hela enkät.

3. Satsa på kommunikation och marknadsföring

Enkät är inte bara verktyg och frågor — det gäller också att tänka ordentligt på hur man får den största möjliga svarsprocent och också svar med hög kvalitet.

Tänk på hurdana människor är viktiga från enkätens synpunkt och vem har möjligtvis viktig information och värdefulla åsikter gällande ditt projekt.

Sen tänk på hur man når dessa människor. Informera märkbart om enkät när den är publicerad, men också flera gånger under svarsperiod.

Använd olika kommunikationskanaler: boendemöten, radio, lokala tidningar, webbsidor, Twitter, Facebook…var kreativ och tänk på dina målgrupper — vad sysslar de med, vilka medier de följer och så vidare. Du kan till och med tänka på ett betalt reklam på Facebook, som kan fokuseras till vissa målgrupper.

4. Bjuda på hjälp och stöd

Eliminera alla möjliga hinder för att svara enkät. Organisera tidpunkter till exempel på lokal bibliotek då det finns hjälp för sådana människor som inte är vana vid teknologin.

Var med och diskutera med människor också under svarsperiod!

5. Rapportera resultat öppet

Efter enkätsperioden har stängts, avbryta inte kontakt med medborgarna. Berätta öppet om svarsresultat, visa vad medborgarna tänker och hurdana ideér har samlats.

Visa att deras åsikter tas i beaktande. På så sätt får du mer sannolikt deras uppmärksamhet också vid den nästa enkäten!

dimenteq-harava-cykel