Storumanista Ruotsin ensimmäinen Harava‐kunta!

07. elo 2017 Uutiset
Storumanista Ruotsin ensimmäinen Harava‐kunta!

Västerbottenin läänissä sijaitseva Storuman on ensimmäisenä ruotsalaiskuntana ottanut Harava-palvelun käyttöönsä.

Haravaa tullaan Storumanin kunnassa käyttämään kansalaisvuorovaikutukseen esimerkiksi kaavoituksen sekä yhteiskunnallisten muutosten seurannan yhteydessä. Storumanissa on suunnitteilla Haravan hyödyntäminen kunnan alueella sijaitsevan Tärnabyn kaavoituksessa. Tarkoituksena on osallistaa asukkaita ja matkailijoita Tärnabyn kehittämiseen.

Parempaa suunnittelua tehdään huomioimalla ihmisten huolet, toiveet ja tarpeet riittävän aikaisessa vaiheessa ja riittävän laajan kohderyhmän osalta. -Karina Umander, Storumanin kunta

Storumanin kunta on mukana “Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet arktisella alueella” -hankkeessa (REGINA). Hankkeen tarkoitus on tukea pienten, periferiassa sijaitsevien yhteisöjen kehitystä. EU‐rahoitteisessa hankkeessa on mukana toimijoita Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Tanskasta ja Skotlannista.

Sosiaalisten seurausten hallinnan suunnittelu on yksi REGINA‐hankkeen päätoimenpiteistä. Haravan avulla kansalaiset saavat mahdollisuuden seurata ja kommentoida alueen kehittämiseen liittyviä prosesseja. Parempaa suunnittelua tehdään huomioimalla ihmisten huolet, toiveet ja tarpeet riittävän aikaisessa vaiheessa ja riittävän laajasti. Prosessien visualisointi kartalla helpottaa ymmärtämistä, ja kunta voi sitä myöden tavoittaa enemmän ihmisiä. Tämä vahvistaa osaltaan demokratiaa”, kertoo REGINA‐hankkeen paikallinen projektinvetäjä Karina Umander Storumanin kunnasta.

Storuman on noin 6 000 asukkaan kunta Västerbottenin läänissä. Pinta‐alaltaan kunta on yksi Ruotsin suurimmista.