Paikkatietokonsultointi ja -koulutus

Tarjoamme paikkatietoon liittyvät konsultointi‐ ja koulutuspalvelut selvityksistä ja strategioista rautaan sekä henkilökunnan kouluttamiseen. Asiantuntijamme tarjoavat viimeisimmän tiedon paikkatiedon mahdollisuuksista ja vieläpä räätälöitynä organisaatiosi tavoitteisiin. 

Haluamme luoda vahvan asiakasymmärryksen läheisellä vuorovaikutuksella asiakkaaseen. Pyydä asiantuntijamme maksuttomalle konsultointikäynnille, jossa kartoitetaan paikkatiedon mahdollisuudet sinun organisaatiossasi. Laaja‐alainen kokemuksemme paikkatiedon hyödyntämisestä eri toimialoilla ja organisaatiotasoilla tekee meistä täydellisen paikkatietokumppanin!

Luottamuksemme asiakaskeskeisyyden ja paikkatiedon voimaan on niin vahva, että uskallamme sitoutua täysillä yhteistyökumppaneidemme tavoitteisiin. 

Sovitaan tavoitteet yhdessä. Sinä maksat vain, jos tavoitteet toteutuvat.

Jaakko Valkonen Dimenteq
Pyydä asiantuntijamme maksuttomalle arviointikäynnille!
Jaakko Valkonen

projektipäällikkö
koulutus ja konsultointi
jaakko.valkonen[a]dimenteq.fi
+358 50 350 3603 

Mitä on paikkatieto? 

Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Yksinkertaisimmillaan paikkatietoa on esimerkiksi lista asiakkaista osoitetietoineen tai kartta yrityksen toimipisteistä. Paikkatietoa hyödynnetään myös esimerkiksi laajoissa toiminnanohjauksen järjestelmissä, joissa tarvitaan tietoa toimipaikkojen ja asiakkaiden sijainnista sekä esimerkiksi tiestön sijainnista ja ominaisuuksista kuljetusten optimoimiseksi.

Jokaisessa organisaatiossa käsitellään sijaintiin liittyvää tietoa. Me tuomme sen näkyväksi.

Paikkatieto tuo lisäarvoa toimintaasi!

Paikkatieto, GIS (Geographic Information Systems) tarjoaa ainutlaatuisia menetelmiä kerätä, varastoida, analysoida, ymmärtää ja viestiä sijainnista riippuvaisia ilmiöitä.  

Toiminnan tehostamisen, digitalisaation sekä tiedolla johtamisen kasvavat vaatimukset ovat useimmalle organisaatiolle arkipäivää. Datan syvällisellä ymmärtämisellä ja hyödyntämisellä voidaan tehokkaasti tuoda lisäarvoa näihin prosesseihin. Hyötyjä voi mitata esimerkiksi säästyneinä kilometrikustannuksina, pienentyneinä henkilötyövuosina, onnistuneina toimipaikan valintoina, suunnittelun nopeutumisena tai aineistojen saatavuuden parantumisena. 

Dimenteqin koulutuspalvelut

Paikkatieto hyötykäyttöön — päivän johdatus paikkatietoon 

  • paikkatiedon peruskäsitteet
  • keskeisimmät tiedonhakupalvelut
  • valitun paikkatieto‐ohjelmiston perusominaisuudet
  • paikkatietoaineiston visualisointi

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää paikkatiedon hyödyntämismahdollisuudet omassa työssään, hallitsee aineistojen hakemisen eri palveluista sekä aineistojen perustasoisen muokkaamisen paikkatieto‐ohjelmistossa.

Päivän koulutus organisaatiollesi 750 euroa (alv 0 %)

Avoin paikkatieto tehokäyttöön

  • avoimen datan peruskäsitteet
  • lisenssit
  • aineistonhakupalvelut
  • avoin paikkatieto

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet viedä eteenpäin tietovarantojen avaamista omassa organisaatiossa sekä hyödyntää avointa paikkatietoa omassa työssä.

Puolen päivän koulutus organisaatiollesi 450 euroa (alv 0 %)

Paikkatieto, avoin lähdekoodi ja IT‐projektit 

  • perusymmärrys paikkatietoon liittyvästä IT‐arkkitehtuurista
  • johdanto keskeisiin teknologioihin ja käsitteistöön

Koulutuksella kehitetään projektipäälliköiden ja tuoteomistajien valmiutta osallistua paikkatiedon IT‐kehitysprojekteihin. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset asiat paikkatietokoodaamisesta ja alan käsitteistöstä. 

Puolen päivän koulutus organisaatiollesi 450 euroa (alv 0 %)

Kysy tarjousta laajemmasta kokonaisuudesta!

Räätälöidyt paikkatieto‐ohjelmisto‐ ja analyysikoulutukset 

Koulutuksen sisältö räätälöidään täysin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Koulutamme teistä paikkatiedon ammattilaisia!

Olemme esimerkiksi toteuttaneet organisaatioille laajamittaisia koulutusohjelmia lähtien paikkatiedon perusteista aina vaativaan paikkatiedon hyödyntämiseen. 

Kysy tarjousta!

Dimenteqin konsultointipalvelut

Paikkatiedosta liiketoimintaa

Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa organisaation keskeiset toimintamallit ja tavoitteet. Laadimme roadmapin paikkatiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi.

Noudatamme prosessissa palvelumuotoilun periaatteita.

Kysy tarjousta!

Paikkatietostrategiat ja INSPIRE‐velvoitteiden 
täytäntöönpano

Meiltä saat avaimet käteen -ratkaisuna paikkatietoaineistojen INSPIRE‐velvoitteiden täytäntöönpanon.

Hoidamme kuntoon aineistojen metatiedot sekä katselu‐ ja latauspalvelut direktiivin ohjeistuksen mukaisesti sekä vastaamme rajapintojen ylläpidosta.

Kysy tarjousta!

Tietojärjestelmien vaatimusmäärittely

Olemme Suomen halutuin paikkatietojärjestelmien toimittaja. Meillä on takanamme yli 200 toteutettua asiakasprojektia sekä vahva osaaminen avoimen lähdekoodin paikkatietoteknologioiden saralla.

Tarjoamme myös konsultaatiota järjestelmätarpeiden määrittelemisessä ja teknologiavalinnoissa. Toteutamme tietenkin myös tarvittaessa koko järjestelmän. 

Kysy tarjousta!

Paikkatietoselvitykset ja -analyysit

Toteutamme paikkatietoselvitykset ja -analyysit, liittyvätpä ne sitten vaikkapa reitittämiseen, sijainnin optimointiin, ICT‐arkkitehtuuriin tai toimintaympäristön muutoksiin. 

Meillä on rautainen ja monipuolinen kokemus suomalaisesta paikkatietoalan toimijakentästä sekä toteutetuista ja ajankohtaisista hankkeista. 

Kysy tarjousta!

Tiesitkö, että… 

Olemme toteuttaneet kunnille ja kaupungeille paikkatietoanalyyseja esimerkiksi kotihoidon toimialueiden suunnittelun tueksi, ateriakuljetusten optimoimiseksi ja kunnan eri kuljetusten (esim. koulu‐ ja vanhuskuljetukset) tehokkaaksi yhdistelemiseksi.

Jakeluyhtiöille tekemämme paikkatietoanalyysit ovat koostuneet muun muassa jakelu‐ ja kuljetusreittien optimoinnista, jakeluosoitteiden hallinnasta ja optimaalisten yhteisjakelupisteiden sijaintien määrittelystä.

Muita esimerkkejä paikkatietoasiantuntemuksestamme ovat ministeriöiden ympäristöön ja asumiseen liittyvät selvitykset, jätehuoltoyhtiön reittioptimointi, yritysten ja kuntien paikkatietostrategiat, paikkatietohankkeiden esiselvitykset ja tietojärjestelmätarpeiden vaatimusmäärittelyt.