Harava

Haluatko ideoita ja lisätietoja suunnittelun tueksi? Tarvitaanko organisaatiossasi helppokäyttöistä tiedonkeruun ja inventoinnin työkalua?

Harava on karttapohjainen kyselypalvelu, jonka avulla voit kerätä näppärästi tietoa ympäriltäsi. 

Harava‐kyselypalvelu edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä liittyvässä suunnittelussa. Harava toimii myös vaikkapa asiakaspalautteen keräämisessä ja käsittelyssä, jatkuvana palautekanavana ja monipuolisena inventoinnin työkaluna.

Harava tuotetaan tietoturvallisesti suomalaisesta, kattavasti varmistetusta palvelinympäristöstä.  

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi. Autamme mielellämme!

Kysy lisää Haravasta:
Erno Puupponen
osastopäällikkö, Tuoteratkaisut
erno.puupponen[a]sitowise.com
+358 20 747 6634

Ideoita suunnittelun tueksi

Suunnitellaanko kunnassasi asuinalueen kehittämistä, harrastuspaikkojen kunnostamista tai vaikkapa joukkoliikenteen edistämistä? Haravan karttakyselyillä saat vaivattomasti laajan näkemyksen siitä, millaisille toimenpiteille asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkökulmasta on todella tarvetta. Haravan avulla huomioit ne ihmiset, joille laadukasta ja toimivaa ympäristöä rakennetaan!

Inventoinnit

Haravaa käytetään myös kulttuuri‐ ja luonnonympäristöön liittyvissä inventoinneissa. Joukkoistamalla tiedonkeruun saat rikkaampaa, laajempaa ja luotettavampaa tietoa tutkimusalueestasi. Asukkailla on paras tuntemus omasta elinympäristöstään, sen tarinoista ja ominaispiirteistä.

Suunnitelmien kommentointi

Asukkailla ja muilla asianomaisilla tulee maankäyttö‐ ja rakennuslain mukaan olla kaavoitusprosessin aikana mahdollisuus mielipiteiden ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen suunnittelijan kanssa. Harava mahdollistaa virallisten muistutusten vastaanottamisen sähköisesti hyödyntäen vahvaa tunnistautumista.

Palautteen kerääminen

Haravalla toteutat myös asiakaspalautekyselyt, tyytyväisyyskyselyt sekä pysyväluontoiset palautteen keräämiset liittyen esimerkiksi infrastruktuurin kunnossapitoon tai liikenneturvallisuuteen.

Karttakysely — onnistumisen resepti

Tavoitteet selkeiksi!
Tee konkreettinen suunnitelma kyselyn toteuttamiselle, tulosten käsittelylle sekä viestinnälle. Rajaa kyselyn aihe mahdollisimman selkeäksi ja pyri tekemään kyselystä napakka ja helposti vastattava.
Luo uusi kysely
Toteuta kyselysi kartalla tai ilman — kumpi vain tarpeisiisi paremmin sopii! Panosta informatiiviseen etusivuun, jolla teet vastaamisesta miellyttävää ja helppoa.
Valitse taustakartat
Käytä organisaatiosi omia karttoja kyselyn tausta‐aineistoina. Tarjoamme käyttöösi myös valmiit, laadukkaat taustakartta‐aineistot.
Lisää sisällöt ja personoi ulkoasu
Lisää kyselyysi kysymyksiä, tekstiä, kuvia ja muita sisältötyyppejä Haravan kätevillä drag‐and‐drop -elementeillä. Tuo kyselyyn organisaatiosi logo ja värimaailma.
Julkaise ja viesti!
Tehokas viestintä kasvattaa vastaajajoukkoa. Hyödynnä paikallismedioita, maksettua Facebook‐mainontaa, Twitteriä…et voi viestiä kyselystäsi liikaa!
Kerro tuloksista!
Tee yhteenveto kyselyn vastauksista. Tiedota tuloksista ja kerro, miten niitä tullaan jatkossa käyttämään. Tällä tavoin vahvistat vastaajien kokemusta siitä, että heidän näkemyksensä ovat tärkeitä — ja saat todennäköisemmin aktiivisia vastaajia myös seuraavalla kerralla!

Haravan lisenssit

Valitse omaan käyttöösi parhaiten sopiva Harava‐lisenssi!

Harava Single

Käyttöönotto 450 €
Vuosihinta 0 €
1 kyselykuukausi
Käyttäjämäärä 1 

 

Harava Lite

Käyttöönotto 950 €
Vuosihinta 0 €
Kyselykuukaudet 0
Lisäkyselyn hinta 300 €/30 pv
Rajoittamaton käyttäjämäärä 

 

Harava Medium

Käyttöönotto 0 €
Vuosihinta 3 100 €
12 kyselykuukautta
Lisäkyselyn hinta 300 €/30 pv
Rajoittamaton käyttäjämäärä 

 

Harava Pro

Käyttöönotto 0 €
Vuosihinta 8 100 €
Rajoittamattomat kyselykuukaudet
Lisäkyselyn hinta 0 €
Rajoittamaton käyttäjämäärä

Käyttöönotto sisältää Haravan ja valmiiden kysymyssarjojen käyttöoikeuden, kyselyn laatijan työkalut, taustakartta‐aineistot sekä tukipalvelun. Käyttöönoton yhteydessä luodaan organisaatiokohtainen tili ja pääkäyttäjätunnus.

Käyttöoikeus on organisaation sisäinen. Tunnuksen avulla organisaation pääkäyttäjä voi luoda haluamansa määrän uusia tunnuksia organisaationsa käyttäjille Lite‐, Medium‐ ja Pro‐lisenssitasoilla.

Kyselykuukausi tarkoittaa yhtä 30 vuorokauden jaksoksi julkaistua kyselyä. Hinnat alv 0 %

Haravan palvelupaketit

Kun oma aikasi ei riitä, kokenut Harava‐tiimimme tarjoaa myös palvelupaketit karttakyselyiden suunnitteluun, toteutukseen, analysointiin ja raportointiin.

Harava S

Kyselyn suunnittelu toiveidesi mukaisesti

270 euroa (alv 0 %)

Harava M

Kyselyn suunnittelu, rakentaminen ja julkaisu

750 euroa (alv 0 %)

Harava L

Kyselyn rakentaminen, julkaisu, analyysi ja loppuraportti  

1 500 euroa (alv 0 %)

Harava ABC

2–3 tunnin tehokoulutus Haravan käyttöön (Skype)

360 euroa/organisaatio (alv 0%)

Harava otettiin maaliskuussa 2015 mukaan YK:n ihmisoikeusneuvoston Good Practices -listaukseen.

Tiesitkö, että…

Harava‐palvelu on käytössä jo yli 170 organisaatiolla.  Suomen kunnista noin kolmannes on Harava‐palvelun asiakkaita. Kuntien lisäksi palvelua käytetään esimerkiksi alue‐ ja valtionhallinnon organisaatioissa sekä järjestöissä.

Haravalla on kerätty tietoa myös Ruotsissa, Itävallassa, Espanjassa, Australiassa…

Haravaa on hyödynnetty muun muassa seuraavissa teemoissa: kevyt liikenne, luonnonmuistomerkit, virkistysreitit, kaavasuunnitelmat, arkkitehtuurikilpailut,  kulttuuriympäristön inventoinnit, skeitti‐ ja BMX‐paikat, vähittäiskaupan palvelut, raitiovaunureitit.…

Haravassa on kaikkien käyttäjien katseltavana yli 130 erilaista kyselyä. Näistä voit hakea ideoita ja vinkkejä omaan kyselyysi. Jos löytyy sopiva – kopioi ja hyödynnä – pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen!

Harava‐hyödyntäjätarina: Valtion liikuntaneuvosto kerää tietoa lasten ja nuorten liikuntatottumuksista

Move! on koko maan laajuinen perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen ja sen edistämiseen. Harava‐palvelu toimii syöttö‐ ja julkaisupohjana Move!-mittaustulosten vuosittaiselle kokoamiselle valtakunnallisesti.

Laajassa viranomaisyhteistyössä (mm. OKM, OPH, THL, VLN) valmisteltu mittaus‐, seuranta‐ ja palautejärjestelmä Move! on kehitetty peruskouluun sopivaksi työkaluksi antamaan objektiivista tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä.

Move! sisältää kahdeksan osion mittariston, joka mittaa oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Tietoa voidaan hyödyntää kouluissa muun muassa 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtävien laajojen terveystarkastusten yhteydessä.

Move! on yksi laajimmista tiedonkeruuhankkeista, joissa Harava‐palvelua hyödynnetään.