Syksyn Move! -mittaukset käynnistyneet kouluissa

31. elo 2017 Uutiset
Syksyn Move! -mittaukset käynnistyneet kouluissa

Move! on koko maan laajuinen, perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn mittaus‐, seuranta‐ ja palautejärjestelmä.

Laajassa viranomaisyhteistyössä (mm. OKM, OPH, THL, Valtion liikuntaneuvosto) valmistellun Move!-järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen ja sen edistämiseen.

Move! on kehitetty peruskouluun sopivaksi työkaluksi antamaan objektiivista tietoa perusopetusikäisten lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä. Move! sisältää kahdeksan osion mittariston, joka mittaa oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Tietoa voidaan hyödyntää kouluissa muun muassa 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtävien laajojen terveystarkastusten yhteydessä.

Harava‐palvelu toimii syöttö‐ ja julkaisupohjana Move!-mittaustulosten vuosittaiselle kokoamiselle valtakunnallisesti.  Move! on yksi laajimmista tiedonkeruuhankkeista, joissa Harava‐palvelua hyödynnetään.

Valtakunnallinen Move!-järjestelmä käynnistettiin virallisesti 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien, jolloin uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön. Vuoden 2017 mittaukset järjestetään peruskouluissa elo‐syyskuussa.

Lisätietoa Move!-järjestelmästä löytyy osoitteesta: edu.fi/move