Markkinapaikat kartalle osallistavin menetelmin — Case Kinondoni, Tansania

14. maalis 2018 Uutiset
Markkinapaikat kartalle osallistavin menetelmin — Case Kinondoni, Tansania

Haravalla kartoitettiin Tansanian Dar Es Salaamissa sijaitsevan Kinondonin alueen markkinapaikkoja ja niiden jätehuoltoon liittyviä käytänteitä viime marraskuussa. Lopputuloksena syntyi osallistavin menetelmin kerätty uusi paikkatietoaineisto markkinapaikkojen sijainnista sekä tietoa esimerkiksi siitä, millaisia jätemääriä markkinapaikoilla syntyy.

Kinondoni on yksi kolmesta Dar Es Salaamin pääalueesta. Kinondonissa on useita markkinapaikkoja, osa luonteeltaan virallisia ja osa epävirallisempia.

Paikallisilta viranomaisilta on puuttunut selkeä kokonaiskuva markkinapaikkojen määrästä ja sijainnista sekä markkinapaikkojen jätehuollon käytänteistä. Tietoa jätteiden keruusta ei ole aiemmin raportoitu ja tilastoitu lainkaan.

Osallistavat menetelmät auttavat, jos tiedonkeruun prosessit eivät ole vakiintuneita

Haravalla toteutetussa kyselyssä kartoitettiin Kinondonin alueen markkinapaikat sekä niiden jätehuolto. Tiedonkeruu toteutettiin haastattelemalla markkinoiden puheenjohtajat ja syöttämällä tiedot Haravaan älypuhelinten avulla.

Markkinapaikkojen sijainnit merkittiin kartalle. Lisäksi tallennettiin tietoa kauppiaiden lukumäärästä, tuotettujen jätteiden laadusta ja määrästä, varastointitavasta sekä jätteiden tyhjennyssyklistä.

Pienellä kyselyllä saavutettiin monipuoliset hyödyt

  • Kyselyn avulla saatiin karttapohjainen yleiskuva kunnan markkinoiden sijoittumista ja määristä.
  • Kyselyssä kerättiin myös aivan uudenlaista tietoa jätteiden määrästä ja käsittelystä.
  • Osallistavilla menetelmillä saatiin kerättyä tietoa, jota ei systemaattisesti tilastoida.
  • Samalla pyrittiin löytämään toimintamalli, jolla tiedonkeruuta voisi jatkossa toteuttaa säännönmukaisemmin.
  • Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi jätehuoltokapasiteetin ja muun kaupunki‐infrastruktuurin suunnittelussa.

Kuva: Lauri Hooli