Dimenteq kehittää Oskariin uusia toiminnallisuuksia

09. marras 2017 Uutiset

Dimenteq kehittää avoimen lähdekoodin Oskari-kirjastoon hierarkkisen karttatasovalikon. Karttatasovalikoiden hierarkkisella rakenteella helpotetaan aineistojen jäsentelyä ja löydettävyyttä etenkin silloin kun esitettäviä aineistoja on runsaasti.

Monella organisaatiolla on ollut tarvetta toiminnallisuuden toteuttamiselle. Työ tilataankin usean organisaation yhteishankintana, jossa ovat mukana Tampereen kaupunki, Museovirasto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut sekä Suomen ympäristökeskus.

Oskari-dimenteq-karttakayttoliittyma

”Museovirasto oli nyt ensimmäistä kertaa mukana tämän tyyppisessä yhteistyönä toteutetussa hankinnassa. Meillä on kaikilla vahva yhteinen intressi toiminnallisuuden kehittämiseen. Hankinnan suunnittelu ja edistäminen yhdessä näiden toimijoiden kanssa on ollut tosi mukavaa”, kertoo Museoviraston paikkatietoasiantuntija Minna Ryyppö.

Toiminnallisuuden lähdekoodi tulee Oskarin kehittämisperiaatteiden mukaisesti avoimesti saataville, jolloin se tulee hyödyttämään tasapuolisesti kaikkia Oskari‐kirjaston käyttäjiä.

Oskari.org on avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketti karttapalvelualustan toteuttamiseen.