Maakuntien paikkatietoinfrastruktuuria kartoitetaan hallituksen kärkihankkeessa

19. touko 2017 Tiedotteet

Dimenteq toteuttaa Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta –digihankkeeseen liittyvän selvityksen maakuntien paikkatietoinfrastruktuurin nykytilasta sekä paikkatietojen käyttötarpeista. Digihanketta vetää Maa- ja metsätalousministeriö, joka on myös tilannut selvityksen.

Selvityksessä kartoitetaan tulevien maakuntien näkökulmasta käytössä olevat paikkatietoaineistot ja paikkatietoinfrastruktuuri sekä tulevat paikkatietojen käyttötarpeet. Selvityksessä huomioidaan myös SOTE-tehtäviin liittyvät paikkatietoratkaisut sekä uuden lupa- ja valvontaviraston tarpeet.

Selvityksen tuloksena syntyy kokonaiskuva tulevan maakuntahallinnon kannalta keskeisistä paikkatietotoiminnoista ja –aineistoista sekä ICT-infrastruktuurista. Lisäksi kuvataan nykyiset paikkatietoa hyödyntävät käyttötapaukset sekä kartoitetaan maakunnallisten toimijoiden tarpeita julkisen hallinnon yhteisen paikkatietoalustan suhteen. 

Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta –digihankkeessa on kahdeksan osakokonaisuutta, joista yhtenä maakuntien yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen. Selvitystarve liittyy digihankkeen lisäksi vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavaan uusimuotoiseen maakuntahallintoon.

Tiedustelut: 

Paula Salmela
projektipäällikkö
Dimenteq Oy
puh. 040 517 6948
paula.salmela(a)dimenteq.fi 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn