Maakuntien paikkatietoinfrastruktuuria kartoitetaan hallituksen kärkihankkeessa

19. touko 2017 Tiedotteet

Dimenteq toteuttaa Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -digihankkeeseen liittyvän selvityksen maakuntien paikkatietoinfrastruktuurin nykytilasta sekä paikkatietojen käyttötarpeista. Digihanketta vetää Maa- ja metsätalousministeriö, joka on myös tilannut selvityksen.

Selvityksessä kartoitetaan tulevien maakuntien näkökulmasta käytössä olevat paikkatietoaineistot ja paikkatietoinfrastruktuuri sekä tulevat paikkatietojen käyttötarpeet. Selvityksessä huomioidaan myös SOTE-tehtäviin liittyvät paikkatietoratkaisut sekä uuden lupa- ja valvontaviraston tarpeet.

Selvityksen tuloksena syntyy kokonaiskuva tulevan maakuntahallinnon kannalta keskeisistä paikkatietotoiminnoista ja -aineistoista sekä ICT-infrastruktuurista. Lisäksi kuvataan nykyiset paikkatietoa hyödyntävät käyttötapaukset sekä kartoitetaan maakunnallisten toimijoiden tarpeita julkisen hallinnon yhteisen paikkatietoalustan suhteen. 

Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -digihankkeessa on kahdeksan osakokonaisuutta, joista yhtenä maakuntien yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen. Selvitystarve liittyy digihankkeen lisäksi vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavaan uusimuotoiseen maakuntahallintoon.

Tiedustelut: 

Paula Salmela
projektipäällikkö
Dimenteq Oy
puh. 040 517 6948
paula.salmela(a)dimenteq.fi