Blogi: Kaisa Savola — Google kiinnostui paikkatiedon vaikuttavuudesta

30. loka 2017 Blogi
Blogi: Kaisa Savola — Google kiinnostui paikkatiedon vaikuttavuudesta

”Sijaintiin liittyvillä palveluilla voidaan parantaa tuottavuutta toimialoilla, joiden koko vastaa noin 75 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta. Yli 90 prosenttia maailman väestöstä käyttää digitaalisia karttoja. Paikkatiedon avulla ambulanssien vasteaikoja pystyttäisiin paikoin lyhentämään 3,5 minuuttia hälytystä kohden.”

Tällaisia lukuja iskee pöytään Googlen tilaama, syyskuun lopussa julkaistu raportti, jossa kartoitetaan sijaintiin liittyvien palveluiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Selvityksen toteuttanut konsultointiyritys AlphaBeta perustaa tutkimuksensa muun muassa globaaliin kyselyyn, joka toteutettiin 9 000 ihmiselle 22 eri maassa.

Kyseessä on poikkeuksellisen laaja tutkimus verrattuna aiempiin paikkatiedon taloudellisia vaikutuksia arvioiviin selvityksiin, jotka fokusoituvat kapeammin tiettyyn paikkatietoalan osa‐alueeseen kuten satelliittipaikannusteollisuuteen.

Miten mitata paikkatiedon vaikuttavuutta?

Huolimatta paikkatiedon laajalle levinneestä käytöstä, sen todellinen taloudellinen arvo ja vaikuttavuus ovat edelleen pysyneet osittain mysteerinä. Tämä johtunee muun muassa siitä, että perinteiset mittaamisen käytänteet eivät ole pysyneet perässä nopeasti kasvavan alan kehityksessä.

Haasteita arvon määrittelylle aiheuttaa myös se, että monia paikkatietoon liittyviä palveluita tai dataa on tarjolla ilmaiseksi. Paikkatietoa myös hyödynnetään tyypillisesti osana laajempaa palvelua tai kokonaisuutta, jolloin on haastavaa tehdä eroa, mikä osa arvosta on juuri paikkatiedon aikaansaamaa.

Datalla tehdään edelleen suurin osa paikkatietoon liittyvästä liiketoiminnasta

Selvityksen arvion mukaan vuonna 2016 paikkatietoalan globaali arvo oli noin 400 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Noin 58 prosentin osuuden tästä muodostivat paikkatietoaineistoihin (satelliitti‐, ympäristö‐ ja yhteiskuntaan liittyvä data) liittyvät palvelut.

Järjestelmillä, sovelluksilla ja laitteilla oli arvion mukaan 39 prosentin markkinaosuus, kun taas koulutus‐ ja konsultaatiopalveluiden osuus oli vain neljä prosenttia.

Paikkatiedon todellinen vaikuttavuus on tietenkin moninkertainen: tuottavuuden kasvu, paikkatietoa välillisesti hyödyntävät palvelut, paikkatiedon hyödyt kuluttajille, työllistävät vaikutukset sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia edistävät käyttötavat moninkertaistavat paikkatiedosta saatavan riemun!

Paikkatiedon tuottavuushyödyt ovatkin selvityksen mukaan yli 20‐kertaiset verrattuna itse paikkatietotoimialan arvoon.blogi-kaisa-savola-katu

 

Tinderistä reitinoptimointiin, markkinatutkimuksista luonnonkatastrofien hallintaan

Raportissa jaetaan paikkatiedon hyödyt kolmeen ryhmään: kuluttajahyötyihin, liiketoiminnallisiin hyötyihin sekä sosiaalisiin ja ympäristöasioihin liittyviin hyötyihin. Näitä kategorioita avataan sekä kymmenin eri käyttöesimerkein että AlphaBetan analysoimien tunnuslukujen valossa.

Bisnespuolella paikkatiedosta hyötyvät toimialan ytimessä operoivat yritykset, jotka tekevät tuottoa paikkatietoon liittyvien palveluiden tai tuotteiden myynnillä.

Kuten raportissa todetaan, tätä moninkertaisesti laajempi hyötyjien ryhmä ovat kuitenkin yritykset, jotka epäsuorasti tai osana toimintaansa käyttävät paikkatietoa. Tällaiset yritykset hyödyntävät paikkatietoa tehostamaan omaa toimintaansa, helpottamaan markkinatutkimuksia, parantamaan yrityksen julkista imagoa tai esimerkiksi löytämään optimaalisen sijainnin liiketoiminnalle.

Yritysten sijoittumispäätökset, viljelysatojen maksimointi, yhdyskuntasuunnittelu, logistiikka, turvallisuus, katastrofien hallinta, päästöjen vähentäminen, reittioptimointi, tehokkaammat ostopäätökset, sosiaalinen verkostoituminen, matkailu, pelit, kuntoilu, deittailu…käyttötapauksia lukiessa hitaampikin oivaltaa, miten läheisestä asiasta paikkatiedon hyödyntämisessä lopulta on kyse.

The advance of technology is based on making it fit in so that you don’t really even notice it.” -Bill Gates

Maailman merkittävien markkina‐alueiden käytetyimmistä mobiilisovelluksista ainakin 9 prosenttia hyödyntää paikkatietoa. Ilman paikkatietoa esimerkiksi Airbnb, Uber ja Tinder tuskin olisivat kasvaneet miljoonien käyttäjien globaaleiksi megabrändeiksi.

Raportissa todetaan: “Geospatial services are now deeply embedded into our everyday lives”. Ja näin juuri on käynyt, paikkatieto on hiljalleen sulautunut huomaamattomaksi ja luontevaksi osaksi ihmiskunnan arkea. Samasta asiasta kertoo myös yllä oleva, Bill Gatesin aikanaan lausuma sitaatti — teknologia on parhaimmillaan silloin kun sitä ei oikeastaan edes huomaa.

Paikkatietoalan ihmiselle raportissa kerrotut paikkatiedon hyödyntämisesimerkit ovat suurilta osin tuttua peruskauraa, mutta tunnusluvut hämmästyttävät suuruusluokallaan. Selvitys toivottavasti löytää tiensä myös muiden kuin paikkatietoihmisten käsiin: se toimii nimittäin oivana johdantona sille, miten valtavia vaikutuksia sijainnin kytkemisellä erilaisiin prosesseihin voi olla. Inspiroivia lukuhetkiä!

Tutustu selvitykseen täällä.

DiImenteq Kaisa SavolaKaisa Savola

Kaisa vastaa Dimenteqin markkinoinnista ja viestinnästä. Sydäntä lähellä designklassikot, vanhat kulttuuriympäristöt, leipominen, ryhmäliikunta, puusauna ja tyypit, jotka laittavat arkisiinkin kohtaamisiin ripauksen sielua ja huumoria!