Asiakkaat

Asiakastarinat

Tutustu toteuttamiimme monipuolisiin projekteihin! Olemme listanneet tälle sivulle muutamia esimerkkejä GIS‐ratkaisuistamme eri toimialoille. 

Kysyttävää? Mikäli haluat kuulla enemmän räätälöidyistä ratkaisuistamme, ota yhteyttä.

Reitinoptimointi Cloetta Jenkki

 

Cloetta: Menekinedistäjien reittien optimointi 

Laitoimme Cloettan menekinedistäjien asiakkaat eli myymälät kartalle sekä optimoimme menekinedistäjien ajoreitit. Näin menekinedistäjille jää jatkossa enemmän aikaa itse myymälätyöskentelyyn.
 
Cloettalla työskentelee noin sata menekinedistäjää ympäri Suomea. Menekinedistäjät vastaavat Cloettan pakattujen makeisten sekä Karkkikadun ja Candykingin irtomakeisten esillepanosta päivittäistavarakaupan myymälöissä, esimerkiksi Citymarketeissa, K‐Supermarkeissa ja Tokmannilla.
 
“Reittioptimoinnin tavoitteena oli luoda tehokas malli siirtymäajoihin sekä saada Cloettan menekinedistäjille enemmän aikaa itse myymälätyöskentelyyn. Varsinkin kasvava irtomakeismyynti vaatii heiltä tehokasta ajankäyttöä myymälässä”, kertoo Cloettan myyntikentästä vastaava Tiia Nykänen.
 
Tavoitteeseen päästiin visualisoimalla kartalle ensiksi käyntipaikat eli myymälät. Sen jälkeen ajomatkat ja ajamiseen käytettävä aika optimoitiin tehokkaiksi ja loogisiksi kokonaisuuksiksi. Reittejä syntyi noin sata.

 

Reittioptimoinnin tavoitteena oli luoda tehokas malli siirtymäajoihin sekä
saada Cloettan menekinedistäjille enemmän aikaa itse myymälätyöskentelyyn.”

- Tiia Nykänen, Cloetta

dimenteq-asiakkaat-tampere

Seurantasovellus Tampereen Raitiotieallianssille

Dimenteq toteutti karttapohjaisen seurantasovelluksen Tampereen raitiotien rakentamisesta vastaavalle Raitiotieallianssille. Sovelluksen kautta voidaan seurata raitiotiehankkeen etenemistä, tarkastella poikkeustilanteita sekä antaa palautetta raitiotiehankkeeseen liittyen.

Sovelluksen avulla asukas pystyy nopeasti antamaan raitiotien rakennustöihin liittyvää palautetta. Annettu palaute kytkeytyy kaupungin keskitettyyn palautejärjestelmään ja lisäksi kriittisissä tapauksissa palaute ohjautuu suoraan oikealle lohkopäällikölle sijainnin perusteella. Palaute voidaan antaa myös pelkkänä valokuvana”, kertoo Dimenteqin projektipäällikkö Niina Nieminen.

Raitiotieprojektissa työskentelevät asiantuntijat pystyvät puolestaan päivittämään sovelluksen aineistoja myös mobiililaitteella, esimerkiksi kun jokin työvaihe halutaan merkitä valmiiksi tai aloitetuksi.

Karttasovellus toteutettiin lyhyillä sprinteillä, tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toteutus nojautuu vahvasti Oskari‐alustaan. 

Meillä on jo entuudestaan kokemusta yhteistyöstä Dimenteqin kanssa. Yhteistyö Tampereen kaupungin, Raitiotieallianssin ja Dimenteqin välillä sujui tälläkin kertaa hienosti. Dimenteqin porukka pystyi reagoimaan nopeasti tarpeisiimme ja sovelluksen kehityssuuntaa pystyttiin helposti muuttamaan uusien ideoiden mukaisiksi”, kertoo Tampereen kaupungin erikoissuunnittelija Marko Kauppi. 

taustakuva: Raitiotieallianssi 

Sovelluksen avulla asukas pystyy nopeasti antamaan raitiotien rakennustöihin liittyvää palautetta.”

Dimenteq asiakkaat HSY paikkatieto

HSY: Avoimen datan karttapalvelu

HSY:n avoimen datan karttapalvelu tarjoaa kaikki HSY:n avoimet paikkatietoaineistot kansalaisten katseltaviksi ja ladattaviksi. Palvelun käyttäjiä ovat mm. asukkaat, asiantuntijat, yrittäjät ja päättäjät.

Dimenteqin toteuttama interaktiivinen karttapalvelu mahdollistaa tiedon monipuolisen tarkastelun sujuvasti myös niille, joilla ei ole käytössä paikkatieto‐ohjelmia.

HSY:n avoimen datan karttapalvelu edistää tiedon hyödynnettävyyttä, läpinäkyvyyttä sekä innovaatioita. Palvelun toteutus perustuu Oskari.org -ohjelmistoon.

HSY_avoinkartta_tablet_light

Liikennevirasto Dimenteq asiakkaat paikkatieto

Liikennevirasto: talvimerenkulun hallintajärjestelmä IBNext

IBNext on Suomen, Ruotsin ja Viron yhteisen jäänmurtotoiminnan koordinoinnin Itämerellä mahdollistava talvimerenkulun hallintajärjestelmä. Hankintaa hoitaa Liikennevirasto yhdessä Ruotsin Merenkulkulaitoksen kanssa ja järjestelmän toteuttamisesta vastaa Dimenteq.

IBNext‐järjestelmän keskiössä on karttapohjainen käyttöliittymä, joka esittää reaaliaikaisen tilannekuvan jäänmurtajien toiminnan ohjaamiseksi. Järjestelmä kerää eri lähteistä reaaliaikaista tietoa esimerkiksi avustettavien alusten liikkeistä, sää‐ ja jäätilanteesta sekä avustustarpeista. Ratkaisu tukee avustustoiminnan koordinointia, monipuolista ja -suuntaista viestintää sekä toiminnan raportointia.

Jäänmurtajilla IBNextiä käyttävät aluksen päällikkö, navigaattorit ja perämiehet. Heidän käyttönsä tukee operatiivisen toiminnan tehokasta suorittamista ja operatiivisen toiminnan raportointia. Maaorganisaatioissa IBNextiä käyttävät talvimerenkulun sujuvuudesta vastaavat viranomaiset, jäänmurtajia operoivat yhtiöt sekä ilmatieteelliset organisaatiot.

HSL Dimenteq asiakkaat paikkatieto

HSL: Linjastosuunnittelun analyysityökalu

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Dimenteq toteutti HSL:lle linjastosuunnittelun lähtötietojen analysointiin käytettävän paikkatietopohjaisen sovelluksen, jonka avulla eri järjestelmistä, prosesseista ja aineistoista saatavia tietoja esitetään ja analysoidaan keskitetyssä karttakäyttöliittymässä. 

Linjastosuunnittelun analyysityökalu LISSU on tuonut paljon suunnittelua tukevaa taustatietoa ja analyysejä muutaman napin painalluksen päähän meidän jokaisen joukkoliikennesuunnittelijan työpöydälle. Aiemmin enimmäkseen numeromuodossa käsiteltyä tietoa saadaan nyt nopeasti, havainnollisesti ja helposti kartalle. Yhteistyö Dimenteqin kanssa on sujunut niin toteutusprojektin aikana kuin ylläpitovaiheessakin joustavasti ja hyvillä mielin!”, kertoo joukkoliikennesuunnittelija Laura Sundell.

Aiemmin enimmäkseen numeromuodossa käsiteltyä tietoa saadaan nyt nopeasti, havainnollisesti ja helposti kartalle.”

- Laura Sundell, joukkoliikennesuunnittelija, HSL

Luke Dimenteq asiakkaat paikkatieto

Tassu

Tassu on suurpetohavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu paikkatietojärjestelmä. Tassun avulla petohavaintoja raportoidaan reaaliaikaisesti keskitettyyn tietovarastoon ja niitä analysoidaan selainpohjaisessa karttakäyttöliittymässä. 

Havaintoja järjestelmään kirjaavat suurpetoyhdyshenkilöt. Tassuun kirjatut tiedot nopeuttavat suurpetohavaintojen päätymistä tutkimuksen käyttöön, joka auttaa arvioimaan suurpetojen runsautta ja alueellista jakautumista. Tassu on toteutettu yhteistyössä Riista‐ ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa, joka nykyisin on osa Luonnonvarakeskus Lukea.

Tassu‐järjestelmään ilmoitetut suurpetohavainnot ovat nähtävissä osoitteessa riistahavainnot.fi.

5 000 — 10 000

havaintoa kuukaudessa

150 — 200

käyttäjää päivässä

Kemijoki Dimenteq asiakkaat paikkatieto

Kemijoki Oy: paikkatietopohjainen kiinteistötietojärjestelmä

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman ja vesivoimaan liittyvien palveluiden tuottaja, joka hallinnoi omaisuuttaan Dimenteqin toimittaman paikkatietopohjaisen kiinteistötietojärjestelmän avulla.

Järjestelmä on selainpohjainen ja sijaintitiedon omaavat kohteet esitetään kartalla: järjestelmä tukee maaomaisuuden hallinnan lisäksi mm. hankehallintaa, kiinteistöjen kunnossapitoa ja kiinteistöjen myynnin hallintaa, sopimus‐ ja velvoitehallintaa sekä automatisoidun diaarijärjestemän ylläpitoa.

ELY Dimenteq asiakkaat paikkatieto

Varsinais‐Suomen ELY‐keskus: Tulvavaroituspalvelu

Tulvavaroitus.fi on Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen tulvavaroituspalvelu, jonka teknisestä toteutuksesta Dimenteq vastaa. 

Palvelu tarjoaa alueen asukkaille, yrityksille ja viranomaisille tietoa nykyisestä ja ennustetusta tulvatilanteesta kartalla ja mahdollistaa myös webbikamerakuvien ja SYKE:n tulvaennusteiden seuraamisen. Lisäksi palvelu sisältää toimintaohjeita tulvatilanteissa toimimiseen. Rekisteröityneet käyttäjät voivat tilata tulvavaroituksia itse määrittelemistään kohteista.

Tulvavaroituspalvelu -hanke on toteutettu Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen koordinoimana Kokemäenjoen pilottivesistössä osana valtakunnallista tulvatilannepalvelun kehittämistyötä.