Asiakkaat

Asiakastarinat

Tutustu toteuttamiimme monipuolisiin projekteihin! Olemme listanneet tälle sivulle lyhyesti esimerkkejä GIS-ratkaisuistamme eri toimialoille. 

Kysyttävää? Mikäli haluat kuulla enemmän räätälöidyistä ratkaisuistamme, ota yhteyttä.

Dimenteq asiakkaat HSY paikkatieto

HSY: Avoimen datan karttapalvelu

HSY:n avoimen datan karttapalvelu tarjoaa kaikki HSY:n avoimet paikkatietoaineistot kansalaisten katseltaviksi ja ladattaviksi. Palvelun käyttäjiä ovat mm. asukkaat, asiantuntijat, yrittäjät ja päättäjät.

Dimenteqin toteuttama interaktiivinen karttapalvelu mahdollistaa tiedon monipuolisen tarkastelun sujuvasti myös niille, joilla ei ole käytössä paikkatieto-ohjelmia.

HSY:n avoimen datan karttapalvelu edistää tiedon hyödynnettävyyttä, läpinäkyvyyttä sekä innovaatioita. Palvelun toteutus perustuu Oskari.org -ohjelmistoon. 

HSY_avoinkartta_tablet_light

Liikennevirasto Dimenteq asiakkaat paikkatieto

Liikennevirasto: talvimerenkulun hallintajärjestelmä IBNext

IBNext on Suomen, Ruotsin ja Viron yhteisen jäänmurtotoiminnan koordinoinnin Itämerellä mahdollistava talvimerenkulun hallintajärjestelmä. Hankintaa hoitaa Liikennevirasto yhdessä Ruotsin Merenkulkulaitoksen kanssa ja järjestelmän toteuttamisesta vastaa Dimenteq.

IBNext-järjestelmän keskiössä on karttapohjainen käyttöliittymä, joka esittää reaaliaikaisen tilannekuvan jäänmurtajien toiminnan ohjaamiseksi. Järjestelmä kerää eri lähteistä reaaliaikaista tietoa esimerkiksi avustettavien alusten liikkeistä, sää- ja jäätilanteesta sekä avustustarpeista. Ratkaisu tukee avustustoiminnan koordinointia, monipuolista ja -suuntaista viestintää sekä toiminnan raportointia.

Jäänmurtajilla IBNextiä käyttävät aluksen päällikkö, navigaattorit ja perämiehet. Heidän käyttönsä tukee operatiivisen toiminnan tehokasta suorittamista ja operatiivisen toiminnan raportointia. Maaorganisaatioissa IBNextiä käyttävät talvimerenkulun sujuvuudesta vastaavat viranomaiset, jäänmurtajia operoivat yhtiöt sekä ilmatieteelliset organisaatiot. 

HSL Dimenteq asiakkaat paikkatieto

HSL: Linjastosuunnittelun analyysityökalu

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Dimenteq toteutti HSL:lle linjastosuunnittelun lähtötietojen analysointiin käytettävän paikkatietopohjaisen sovelluksen, jonka avulla eri järjestelmistä, prosesseista ja aineistoista saatavia tietoja esitetään ja analysoidaan keskitetyssä karttakäyttöliittymässä. 

Linjastosuunnittelun analyysityökalu LISSU on tuonut paljon suunnittelua tukevaa taustatietoa ja analyysejä muutaman napin painalluksen päähän meidän jokaisen joukkoliikennesuunnittelijan työpöydälle. Aiemmin enimmäkseen numeromuodossa käsiteltyä tietoa saadaan nyt nopeasti, havainnollisesti ja helposti kartalle. Yhteistyö Dimenteqin kanssa on sujunut niin toteutusprojektin aikana kuin ylläpitovaiheessakin joustavasti ja hyvillä mielin!”, kertoo joukkoliikennesuunnittelija Laura Sundell. 

Aiemmin enimmäkseen numeromuodossa käsiteltyä tietoa saadaan nyt nopeasti, havainnollisesti ja helposti kartalle.”

- Laura Sundell, joukkoliikennesuunnittelija, HSL 

Luke Dimenteq asiakkaat paikkatieto

Tassu

Tassu on suurpetohavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu paikkatietojärjestelmä. Tassun avulla petohavaintoja raportoidaan reaaliaikaisesti keskitettyyn tietovarastoon ja niitä analysoidaan selainpohjaisessa karttakäyttöliittymässä. 

Havaintoja järjestelmään kirjaavat suurpetoyhdyshenkilöt. Tassuun kirjatut tiedot nopeuttavat suurpetohavaintojen päätymistä tutkimuksen käyttöön, joka auttaa arvioimaan suurpetojen runsautta ja alueellista jakautumista. Tassu on toteutettu yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa, joka nykyisin on osa Luonnonvarakeskus Lukea.

Tassu-järjestelmään ilmoitetut suurpetohavainnot ovat nähtävissä osoitteessa riistahavainnot.fi.

5 000 — 10 000

havaintoa kuukaudessa

150 — 200

käyttäjää päivässä

Kemijoki Dimenteq asiakkaat paikkatieto

Kemijoki Oy: paikkatietopohjainen kiinteistötietojärjestelmä

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman ja vesivoimaan liittyvien palveluiden tuottaja, joka hallinnoi omaisuuttaan Dimenteqin toimittaman paikkatietopohjaisen kiinteistötietojärjestelmän avulla. 

Järjestelmä on selainpohjainen ja sijaintitiedon omaavat kohteet esitetään kartalla: järjestelmä tukee maaomaisuuden hallinnan lisäksi mm. hankehallintaa, kiinteistöjen kunnossapitoa ja kiinteistöjen myynnin hallintaa, sopimus- ja velvoitehallintaa sekä automatisoidun diaarijärjestemän ylläpitoa. 

ELY Dimenteq asiakkaat paikkatieto

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tulvavaroituspalvelu

Tulvavaroitus.fi on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tulvavaroituspalvelu, jonka teknisestä toteutuksesta Dimenteq vastaa. 

Palvelu tarjoaa alueen asukkaille, yrityksille ja viranomaisille tietoa nykyisestä ja ennustetusta tulvatilanteesta kartalla ja mahdollistaa myös webbikamerakuvien ja SYKE:n tulvaennusteiden seuraamisen. Lisäksi palvelu sisältää toimintaohjeita tulvatilanteissa toimimiseen. Rekisteröityneet käyttäjät voivat tilata tulvavaroituksia itse määrittelemistään kohteista.

Tulvavaroituspalvelu -hanke on toteutettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana Kokemäenjoen pilottivesistössä osana valtakunnallista tulvatilannepalvelun kehittämistyötä.