Liikenneviraston Digitalisaatiohanke kehittää rataverkon kunnonhallintaa ja ylläpitojärjestelmiä

13. syys 2016 Tiedotteet

Dimenteq osallistuu Liikenneviraston rataverkon kunnonhallinnan ja ylläpitojärjestelmien kehittämiseen.Liikenneviraston vuonna 2016 käynnistyneen Digitalisaatiohankkeen myötä toteutetaan useita kehityshankkeita, joiden tavoitteena on lisätä tuottavuutta uudistamalla keskeiset tietovarastot ja tietojärjestelmät sekä digitalisoida keskeiset toimintaprosessit. Osana laajaa Digitalisaatiohanketta kehitetään myös rataverkon kunnonhallintaa ja ylläpitojärjestelmiä.Dimenteq vastaa yhtenä kolmesta valitusta toimittajasta rataverkon kunnonhallinnan ja ylläpitojärjestelmien sovelluskehityksen asiantuntija- ja konsultointipalveluista. Sovelluskehityksen tuloksena syntyvät ...

Lue lisää...


Dimenteqin Harava‐palvelu mahdollistaa oppilaiden fyysistä toimintakykyä mittaavan Move!-järjestelmän

07. syys 2016 Tiedotteet

Dimenteqin Harava-kyselypalvelulla toteutetaan valtakunnallisten Move!-tulosten tiedonkeruu. Move! on koko maan laajuinen perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen ja sen edistämiseen. Harava-palvelu toimii syöttö- ja julkaisupohjana koko Suomen kattavan tutkimuksen tuloksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tilaama mittaus-, seuranta- ja palautejärjestelmä Move! ...

Lue lisää...