Osallistava elinympäristön suunnittelu apuna luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

17. helmi 2016 Uutiset

Dimenteqin viestintävastaava Tanja Seppänen kirjoittaa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen keskittyvässä helmikuun 2016 Geospatial World -julkaisussa esimerkkejä osallistavasta elinympäristön suunnittelusta. Mukana artikkelissa on lukuisia karttapohjaisella kyselypalvelu Haravalla Suomessa toteutettuja elinympäristöön ja biodiversiteettiin liittyviä hankkeita, joissa pyritään ihmisen ja luonnon vastakkainasettelun sijaan löytämään kokonaisuuden kannalta kestävin ratkaisu. Artikkeli “Protecting Biodiversity with Participatory Environmental Planning” on luettavissa painetussa lehdessä ...

Lue lisää...


INSPIRE‐velvoitteet näppärästi kuntoon Rambollin uudella karttapalvelulla

08. helmi 2016 Tiedotteet

Ramboll tarjoaa helmikuusta 2016 alkaen uudenlaisen karttapalvelun, joka toimii nopeana ja kustannustehokkaana alustaratkaisuna erityisesti INSPIRE‐direktiivin asettamien velvoitteiden hoitamisessa. Karttapalvelun teknisestä toteutuksesta ja tarjoamisesta vastaa paikkatiedon asiantuntijaorganisaatio Dimenteq Oy. Karttapalvelu soveltuu erinomaisesti organisaatioille, joilla on tarve jakaa aineistoja: palvelu hyödyntää rajapintapalveluita omista ja kolmannen osapuolen aineistoista. Lisäksi karttapalvelu toimii yhteisestä sekä asiakaskohtaisista upotuksista. Toiminnallisuudet laajenevat tulevaisuudessa ...

Lue lisää...