Finavian ympäristötietojen keruu ja raportointi kehittyvät

27. tammi 2015 Tiedotteet

Finavia Oyj on valinnut Dimenteq Oy:n kehittämään ympäristötietojensa keruuta ja raportointia keskitetyn selainpohjaisen tietojärjestelmän avulla. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan lentoasemien jätetietojen käsittely‐ ja raportointitoiminnot Finavian ympäristöyksikön, lentoasemien ympäristövastaavien ja ulkopuolisten jätehuoltoyritysten käyttöön. Järjestelmä tulee tehostamaan tietojen saantia, hallintaa ja raportointia nykyisiin käytäntöihin nähden. Järjestelmä toteutetaan ketterällä projektimenetelmällä tiiviissä yhteistyössä tulevien loppukäyttäjien kanssa. Tavoitteena on tuottaa helposti ...

Lue lisää...


Itämeren jäänmurtajalaivastojen toiminnan seuranta ja ohjaaminen tehostuvat

14. tammi 2015 Press release, Tiedotteet

Suomen, Ruotsin ja Viron jäänmurtotoimintaa koordinoidaan yhteisen sovelluksen avulla. Liikennevirasto on käynnistänyt laaja‐alaisen järjestelmäuudistuksen, jonka lopputuloksena jäänmurtajien ja useiden maaorganisaatioiden yhteiseen käyttöön tulee kattava talvimerenkulun hallintajärjestelmä (IBNext). Järjestelmän avulla muodostetaan ja esitetään karttapohjaisesti reaaliaikainen tilannekuva jäänmurtajien toiminnan ohjaamiseksi. Lisäksi ratkaisu tukee avustustoiminnan koordinointia, monipuolista ja -suuntaista viestintää sekä toiminnan raportointia. Uuden järjestelmän pilottia testataan oikeassa ...

Lue lisää...